Python kiegészítő anyagok a 10. évfolyam számára

Python könyv letöltése (epub) - HackerRank - További példaprogramok
19. óra - Függvények alkalmazása

A másodfokú egyenlet megoldása (TK. 9.)

Az ax^2+bx+c=0
egyenlet gyökei: x_{1,2} = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}.
from math import sqrt
def mfegy(a,b,c):
  return (-b+sqrt(b**2-4*a*c))/2*a,(-b-sqrt(b**2-4*a*c))/2*a
print(mfegy(1,-2,-3))
20. óra - Egyenletmegoldás ciklussal

Newton iteráció TK. 117. (1.e. megoldás) x_{n+1}=x_n-\frac{f\left(x_n\right)}{f'\left(x_n\right)},n=[0,1,...]
fx = lambda x: 2*x**3 - 3*x + 1
Df = lambda x: 6*x**2 - 3
xn = 0
for n in range(0,10):
  print(xn) # Megoldásközelítés az n. iterációban.
  xn = xn - fx(xn)/Df(xn)
      
21. óra - Függvények alkalmazása (rekurzió)

Hanoi tornyai (TK. 61.)

n=1 -re h(n,a,b) = a \longrightarrow b egyébként (minden n>1 egész számra):
h(n,a,b) = h(n-1,a,6-a-b), a \longrightarrow b, h(n-1,6-a-b,b)
def h(n, a, b):
  if ( n == 1 ):
    return "( {} => {} )".format(a, b)
  else:
    return (
      h( n-1, a,   6-a-b )+
      h( 1,  a,   b )+
      h( n-1, 6-a-b, b )
    )
print( h( 3, 1, 2 ) )
      
micro:bit blocks
letöltés
22. óra - Teknőcgrafika + rekurzív fügvény

from turtle import *
speed("fastest")
color("red","blue")
def k(x):
  for i in range(6):
    forward(x)
    left(60)
  left(10)
  if x>8:
    k(34*x/35)
begin_fill()
k(250)
end_fill()
mainloop()