Python példaprogramok

A script futási eredménye (terminal output):