Python dolgozatkérdések gyűjteménye II. - Szövegfájl adatainak feldolgozása

Készítsen felhasználói programot, mely a megadott formátumú input.txt fájlból beolvassa a bemeneti adatokat egy megfelelő adatszerkezetbe, majd a megfelelő algoritmusok és beépített függvények segítségével meghatározza a kért kimeneti adatot/adatokat, és kiírja azokat a kért formátumban az output.txt fájlba!
Ha a feladat másképp nem definiálja, az input.txt-ben a bemeneti n szám egy sorban, a számok egymástól szóközzel elválasztva szerepelnek, a kimenetre n számot szintén egy sorba szóközzel elválasztva kell kiírni.

1. Bemenet: $n$ egész szám. Kimenet: A bemeneti számok összege.
2. Bemenet: $n$ egész szám ($a_1, a_2, ..., a_n$). Kimenet: Rendre az $n$ szám négyzetösszege $\sum_{i=1}^n{}a_i^2$, a páros számok összege és a páratlan számok összege.
3. Bemenet: $n$ valós szám. ( $A=\{a_1, a_2, ..., a_n\}$ ) Kimenet: A bemeneti számok közül rendre a legnagyobb, a legkisebb és a számtani közepük. ( $max(A),\space min(A),\space\frac{\sum_{i=1}^n{a_i}}{n}$ )
4. Bemenet: $n$ egész szám vesszővel elválasztva. Kimenet: A bemenet azon elemei amelyek párosak, pontosvesszővel elválasztva.
5. Bemenet: $n$ egész szám vesszővel elválasztva. - Life, the Universe, and Everything Kimenet: A bemenet első $m$ száma, amely $\not=42$.
6. Bemenet: $n$ egész szám. Kimenet: A bemenet azon elemei amelyek négyzetszámok.
7. Bemenet: $m$ természetes szám. ($A=\{a_1, a_2, ..., a_n\}$) Kimenet: A bemenet azon elemei amelyek a Fibonacci sorozatnak ( $f_i={\Biggl\{\begin{matrix} \hfill i, & \textrm{ha} \space i<2; \\ f_{i-1}+f_{i-2},& \textrm{ha} \space i \geq 2. \end{matrix}} \space , \space \space i \in \{0,1,2,...\}, \space f_i \leq max(A)$ ) is elemei. 8. Bemenet: $n$ természetes szám. Kimenet: A bemenet azon elemei amelyek prímek. Prímnek nevezzük azokat a természetes számokat, amelyeknek pontosan két osztójuk van a természetes számok között.
9. Bemenet: $n$ természetes szám. Kimenet: A bemenet azon elemei amelyek nem tökéletes számok. Tökéletes számnak nevezzük azokat a természetes számokat, amelyek megegyeznek az önmaguknál kisebb osztóik összegével.
10. Bemenet: $n$ valós szám. Kimenet: A bemenet elemei növekvő sorrendben.
11. Bemenet: $n$ egész szám. Kimenet: A bemenet páros elemei növekvő sorrendben.
12. Bemenet: $n$ természetes szám. Kimenet: A bemenet páros elemei növekvő sorrendben, majd a bemenet páratlan elemei csökkenő sorrendben.
13. Bemenet: $2n$ természetes szám ( $a_1,a_2,...,a_{2n}$ ). Kimenet: A bemenet elemeinek páronkénti összege ($a_1+a_2,a_3+a_4,...,a_{2n-1}+a_{2n}$).
14. Bemenet: A bemenet első sorában $n$ valós szám ;-vel elválasztva ( $a_1;a_2;...;a_n$ ), a bemenet második sorában további $n$ valós szám szintén ;-vel elválasztva ( $b_1;b_2;...;b_n$ ). Kimenet: Az első és második sor elemeinek négyzetösszege ;-vel elválasztva ( $a_1^2+b_1^2;a_2^2+b_2^2;...;a_n^2+b_n^2$ ).
15. Bemenet: A bemenet első sorában egy egész szám ($1 < n < 10^9$), a második sorban $n-1$ különböző $1$ és $n$ közötti valós szám: $\{a_1, a_2, ..., a_{n-1}\}$, $1 \leq a_i \leq n, i \in \{1, 2, ..., n-1\} $ Kimenet: A bemebet számai közül hiányzó szám ( $x \in \{1, 2, ..., n\} \setminus \{a_1, a_2, ..., a_{n-1}\}$ ). - Missing Number   Segítség a megoldáshoz $$x = \sum_{i=1}^{n}{i}-\sum_{i=1}^{n-1}{a_i} = \frac{n(n+1)}{2} - \sum_{i=1}^{n-1}{a_i}$$